Warning: Undefined array key "lang" in /data01/virt49729/domeenid/www.abobjartel.ee/htdocs/index.php on line 14

Warning: Undefined array key "lang" in /data01/virt49729/domeenid/www.abobjartel.ee/htdocs/index.php on line 33
По-русскиПо-русски

Advokaadibüroo
Objartel & Partnerid

Betooni 9, 50411 Tartu
Rainer Objartel tel.: +372 5598 1090
Heiki Kuningas tel.: +372 5147 826

Tutvustus

Advokaadibüroo Objartel ja Partnerid OÜ asutati 2014. a juulis Tartus. Advokaadibüroo osutab õigusteenust kõikides peamistes õigusharudes. Advokaadibüroo meeskond koosneb advokaatidest, kellel on pikaajalised kogemused erinevate õiguslike vaidluste lahendamisel erinevates õigusvaldkondades. Advokaadibüroo Objartel ja Partnerid asub Tartu Maja ärihoone III korrusel.
Advokaadibüroo Objartel ja Partnerid osutab õigusteenust nii füüsilistele, kui ka juriidilistele isikutele nii kohtuvälises menetluses, kui ka kohtumenetluses erinevates õigusvaldkondades.
Te leiate kodulehelt kõik meie töötajate kontaktandmed, büroo lahtiolekuajad ning informatsiooni meie töötajate poolt pakutavate teenuste kohta.
Meie eesmärgiks on klientide rahulolu ning klientide huvide ja õiguste kaitsmine parimal võimalikul viisil erinevates õigusvaldkondades, lähtudes kehtivatest seadustest ja advokaadile kehtestatud kutse-eetika normidest. Meie advokaadid on pühendunud kliendisõbraliku ja professionaalse õigusabi osutamisele, aidates kliendil leida tema vajadustele ja võimalustele vastav lahendus. Meie meeskond koosneb advokaatidest, kellel on pikaajalised kogemused nii kriminaalasjades, tsiviilasjades ja haldusasjades ning erinevates kohtumenetlustes. Me peame oluliseks kliendile õigusabi õigeaegset ja kiiret kättesaadavust.

Teenused

Advokaadibüroo Objartel ja Partnerid osutab õigusabi eesti-, vene- ja saksa keeles
Meie advokaadid osutavad õigusteenust Lõuna-Eestis, Ida ja Lääne Virumaal ning Harjumaal (sh. Tartus, Tallinnas, Võrus, Valgas, Põlvas, Viljandis, Pärnus, Jõgeval, Jõhvis, Narvas, Kohtla-Järvel ja Rakveres).
Meie advokaadid omavad erinevates õiguslikes vaidlustes pikaajalisi kogemusi ning on ennekõike advokaadid, kes käivad igapäevaselt kohtus ja omavad laialdasi teadmisi ja pikaajalisi kogemusi erinevates kohtumenetlustes ja õiguslike küsimuste lahendamisel ning me oleme edukalt esindanud ja kaitsnud oma kliente väga erinevates kaasustes, nii kohtuvälises-, kui ka kohtumenetluses.

Meie advokaadid osutavad klientidele õigusteenuseid järgmistes valdkondades:

 • Menetlusdokumentide koostamine erinevates õigusvaldkondades
 • Haldusõigus ja haldusmenetlus
 • Kriminaalõigus ja kriminaalmenetlus ning väärteomenetlus (esindamine ja kaitse nii kohtueelsel uurimisel ja kohtumenetluses)
 • Tsiviilkohtumenetlus
 • Võlaõigus (nii lepingulised, kui ka lepinguvälised vaidlused; kahju õigusvastasest tekitamisest tulenevad nõuded)
 • Asjaõigus
 • Perekonnaõigus
 • Pärimisõigus
 • Tööõigus
 • Kutsehaigused
Võtke oma õigusliku probleemiga meiega ühendust ning üheskoos leiame Teie vajadustele ja võimalustele parima lahenduse. Selleks saate kirjutada meile otse kodulehelt kasutades allolevat vormi või leiate kontaktid iga konkreetse advokaadi ankeedi juurest, kellele Te võite otse oma probleemist kirjutada. Kirjeldage oma õiguslikku probleemi lühidalt ning Teiega võetakse esimesel võimalusel ühendust.

Kriminaalasjad ja väärteoasjad

Meie advokaadid esindavad Teid kannatanu esindajana või kaitsevad Teid kahtlustatavana või süüdistatavana kriminaalasjades - nii kohtueelses menetluses, kui ka kohtumenetluses. Kaitseme kliente ka väärteoasjade kohtueelses menetluses ja kohtumenetluses. Meie advokaadid käivad igapäevaselt oma kliente kaitsmas või esindamas erinevates õiguskaitseorganites, sh. politseis, prokuratuuris ja kohtus. Kohtumenetluses kaitseme kliente kuni asjas lõpliku lahendini, kui vaja, siis kuni Riigikohtuni. Meie advokaadid omavad kogemusi ja teadmisi vajadusel abistada Teid pöördumisel Euroopa Inimõiguste Kohtusse. Omame selles valdkonnas väga laialdasi teadmisi ja pikaajalisi kogemusi tegeleda väga erinevate kaasuste menetlemisega erinevates õiguskaitseorganites, mis võimaldab meil kliente kaitsta või esindada parimal võimalikul viisil, lähtudes seadustest ning advokaadile kehtestatud kutse-eetika nõuetest.
Kriminaalasjades esindavad meie advokaadid kannatanu huve nii kohtuvälises menetluses, kui ka kohtumenetluses, aidates Teil kujundada võimalikult parima faktilistest asjaoludest tuleneva positsiooni ja aitavad esitada kriminaalmenetluses tsiviilhagi õigusvastaselt kahju tekitanu vastu. Rõhutame seda, et juhul kui Teid kutsutakse välja politseisse/prokuratuuri– esitatakse kutse uurija juurde menetlustoiminguks, siis võtke enne kindlasti ühendust advokaadiga, et selgitada enne võimalikku menetlustoimingut välja enda menetluslikud õigused.

Tsiviilasjad

Tsiviilvaidlustes esindavad meie advokaadid kliente erinevates õiguslikes küsimustes nii kohtuvälises menetluses, kui ka kohtumenetluses. Meie advokaadid esindavad kliente kutsehaigustega seotud õiguslikes küsimustes.

Võlaõigus

Meie advokaadid nõustavad ja esindavad kliente lepingulistest suhetest tulenevates vaidlustes nii kohtueelses, kui ka kohtumenetluses.
Advokaadid nõustavad ja esindavad kliente lepinguvälistes võlasuhetes (nt. kahju õigusvastane tekitamine, alusetu rikastumisega seotud kaasused, käsundita asjaajamisest tulenevate nõuetega seotud vaidlustes.
Meie advokaadid abistavad Teid kohtueelses menetluses nii läbirääkimistel ja vajadusel valmistame ette kohtusse pöördumiseks kõik vajalikud dokumendid ning esindame Teid kohtumenetluses.

Perekonnaõigus

Meie advokaadid osutavad õigusteenust kõigis perekonnaõiguse valdkonda jäävates küsimustes, sh. kõigis lastega seotud vaidlustes, suhtluskorra kindlaksmääramisel ja elatise sissenõudmisel lapsega lahuselavalt vanemalt.
Nõustame ja esindame kliente abielu lahutamisega ja vara jagamisega seotud küsimustes. Esmalt püüame suunata kliente oma vaidlust lahendama kohtuväliste läbirääkimiste teel.
Perekonnaõiguse valdkonnast nõustavad ja esindavad meie advokaadid kliente eestkoste seadmisel.

Haldusõigus

Meie advokaadid esindavad kliente ka haldusõiguse valdkonnas, aidates hinnata kohaliku omavalitsuse või riigi otsuse või tegevuse seaduslikkust haldusmenetluses ning esindavad kliente vaide või kohtumenetluses.

Meeskond

Rainer Objartelvandeadvokaat
Eesti Advokatuuri liige alates 22.10.2002.a
Valdkonnad
 • Kriminaalõigus ja kriminaalmenetlus ning väärteomenetlus
 • Perekonnaõigus
 • Võlaõigus
Keeledeesti, vene
Kontakt+372 5598 1090 / +372 734 6602
Heiki Kuningasvandeadvokaadi abi
Eesti Advokatuuri liige alates 01.09.1998.a
Valdkonnad
 • Haldusõigus ja Haldusmenetlus
 • Kriminaalõigus ja kriminaalmenetlus
 • Tsiviilkohtumenetlus
 • Võlaõigus (lepingulised ja lepinguvälised vaidlused)
 • Asjaõigus
 • Kutsehaigustega seotud vaidlused
 • Perekonnaõigus
Keeledeesti, vene, saksa
Kontakt+372 514 7826 / +372 734 6602

Karjäärivõimalus

OÜ Advokaadibüroo Objartel ja Partnerid on huvitatud andekate juristide praktikale või töölevõtmisest. Oma soovist asuda tööle või praktikale meie büroos, palume saata oma sooviavaldus koos elulookirjeldusega aadressile . Kandideerimisel arvestame kindlasti sinu õpitulemusi/hindeid ja võõrkeelteoskust.

Kontakt

Betooni 9, 50411 Tartu
Advokaadibüroo on avatud: E-R 9.30-16.30; L-P suletud.
Advokaatide vastuvõtuajad: E-R 9.30-16.30
Tel.: +372 734 6602 / +372 5598 1090
Reg.nr. 12693043
KMKR: EE 101730033

Kirjuta meile

Sisu ei saa olla tühi!
Teie kontaktandmed (telefon või e-post) ei saa olla tühi!
Saada